Buôn thần bán thánh: sau lưng đại gia là quan chức

Đây là sự ngược đời! Bởi đáng lý ra, các vị quan chức phải hỏi ý kiến nhân dân rồi hãy ký duyệt chứ.
Khi địa phương bức xúc hỏi, nhà báo chất vấn, ông chủ đầu tư dự án chìa giấy tờ ra nói “Tỉnh và Bộ đồng ý cả rồi. Vội quá nên chưa hỏi ý kiến nhân dân được, làm xong sẽ hỏi sau…”!

Xin bạn xem tiếp bài Buôn thần bán thánh: sau lưng đại gia là quan chức tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)