Cá chết Hồ Tây là 'bài học sau Formosa'

Ý kiến của các nhà khoa học nói vụ cá chết hơn 200 tấn ở Hồ Tây là ‘bài học sau Formosa’ mà nhiều bên phải chịu trách nhiệm.

(Visited 1 times, 1 visits today)