Cả trăm căn nhà của băng đảng Trung Quốc ở California bị tịch thu

Hàng trăm nhân viên công lực địa phương cũng như chính quyền liên bang mới đây đã tịch thu khoảng 100 căn nhà ở vùng Bắc California, mua bằng tiền gửi từ một tổ chức tội phạm Trung Quốc sang Hoa Kỳ, và dùng để trồng bất hợp pháp số lượng cần sa lớn.

Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)