Các Thế Hệ của Việt Nam (2/4)

Trong kỳ trước, khi nói tới ước mơ và cơn ác mộng của nhiều thế hệ Hoa Kỳ, chúng tôi đã nêu câu hỏi với ông Nghĩa về các thế hệ Việt Nam, có cần giải ảo không?

Người Việt TV (c) 2019 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)