Các thống đốc Đảng Cộng Hòa than phiền dự luật y tế của đảng

Các thống đốc Đảng Cộng Hòa than phiền dự luật y tế của đảng

Các thống đốc Đảng Cộng Hòa lo ngại rằng, nếu hủy bỏ và thay thế Obamacare, hàng triệu người có thu nhập thấp sẽ bị mất bảo hiểm, hoặc các tiểu bang phải gánh chịu chi phí bảo hiểm cho những ai trong thành phần này.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)