Cai Lậy chiến thắng lần 2

Trân Văn Blog – VOA

Cai Lậy – một thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang – lại trở thành điểm nóng sau khi Trạm thu phí Cai Lậy mở cửa.

Lấy lý do cần giảm kẹt xe trên quốc lộ 1 tại đoạn chạy ngang Cai Lậy, Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam đã cho phép Công ty Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang mở một con đường chạy vòng bên ngoài Cai Lậy theo hình thức BOT (đầu tư – khai thác – chuyển giao).

Xin bạn xem tiếp bài Cai Lậy chiến thắng lần 2 tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)