Cai Lậy và làn sóng bất tuân dân sự

Phạm Chí Dũng Blog – VOA

30/11/2017 – trùng với ngày “tòa án nhân dân” của riêng chính quyền độc đảng ở Việt Nam giáng cú y án 10 năm tù giam xuống đầu của một blogger đấu tranh phản kháng nạn ô nhiễm xả thải của Formosa là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trạm thu phí BOT Cai Lậy một lần nữa phải đầu hàng xả trạm trước phong trào bất tuân dân sự của lái xe và người dân.

Xin bạn xem tiếp bài Cai Lậy và làn sóng bất tuân dân sự tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)