Cai nghiện là xây dựng lại nhân cách

PGS. TS. Mạc Văn Trang chia sẻ với BBC Tiếng Việt về điều trị nghiện và tái nghiện ma túy bằng liệu pháp tâm lý ở Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)