California có thể trở thành tiểu bang đầu tiên không xài hóa đơn bằng giấy

California có thể sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên tại Mỹ yêu cầu các doanh nghiệp đưa hóa đơn cho khách hàng qua phương tiện điện tử, trừ khi người mua đòi hóa đơn bằng giấy, theo một dự luật vừa được đề nghị. CBS San Francisco Bay Area cho biết Dân Biểu Phil Ting, đảng Dân Chủ, ở San Francisco, tác giả dự luật, nói vào ngày 8 Tháng Giêng rằng nhiều doanh nghiệp và khách hàng hiện nay không còn xài hóa đơn bằng giấy nữa.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)