California yêu cầu lắp đặt năng lượng mặt trời

California trở thành bang đầu tiên yêu cầu lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời với các căn nhà xây dựng vào 2020.

(Visited 3 times, 1 visits today)