Cần làm gì để Đối thoại nhân quyền không là số 0?

Blogger Phạm Chí Dũng|

Vào những lần đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ trước đây, phía Việt Nam luôn hứa, thậm chí hứa hẹn rất nhiều về đủ thứ ‘Việt Nam luôn quan tâm và bảo vệ quyền con người’ như tự do tôn giáo tự do báo chí, tự do hội họp, quyền của người lao động, tù nhân chính trị… Chỉ có điều lịch sử của các kỳ đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ vẫn thường khá trắc trở và luôn bị biến dạng ngay sau cái bắt tay kết thúc một kỳ họp.

Xin bạn xem tiếp bài Cần làm gì để Đối thoại nhân quyền không là số 0? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)