Cần ‘minh bạch’ về quân đội làm kinh tế

Cần minh bạch về các hoạt động làm kinh tế của quân đội để lộ trình cải cách được ‘đúng đắn và hợp lý’, theo ý kiến khách mời tại Bàn tròn của BBC.

(Visited 3 times, 1 visits today)