Cần sa có thể thu hút nhiều khách tại các hội chợ quận ở California

Trong thời gian tới đây, cần sa có thể sẽ là sự thu hút chính ở các hội chợ quận tại California.Theo tờ Sacramento Bee, cần sa có thể được cho phép bán tại hội chợ quận, nhờ vào một điều khoản trong đạo luật do Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành hồi Tháng Sáu, nêu chi tiết về việc hợp thức hóa cần sa ở tiểu bang California, theo bản tin của tờ Sacramento Bee.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)