Càng đàn áp chứng tỏ chế độ ngày càng đi vào bế tắc

Bài Càng đàn áp chứng tỏ chế độ ngày càng đi vào bế tắc đăng từ
Chân Trời Mới Media.

Nhận định của Linh Mục Phan Văn Lợi về sự việc nhà cầm quyền Việt cộng bắt giam các nhà hoạt động trong Hội Anh Em Dân Chủ hôm 30 Tháng Bảy 2017:

Bài Càng đàn áp chứng tỏ chế độ ngày càng đi vào bế tắc đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)