Càng lú hơn!

Trọng đang giận trong lòng mà cũng phì cười, nhẹ giọng:
“Cậu nói đi! Vì sao… lú hơn?”
Anh “nhà báo” rụt rè lên tiếng:
“Dạ vì… dạ vì… họ nói anh không học ngày nào, không biết một chữ cu nào, lại còn tốn cả tỷ đô la mới mua được cái tờ giấy lộn đó mà… danh dự cái đách gì…”

Xin bạn xem tiếp bài Càng lú hơn! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)