Căng thẳng Mỹ – Trung lộ rõ ở Apec

Hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á lần đầu tiên kết thúc mà không có tuyên bố chính thức của các lãnh đạo do mâu thuẫn Mỹ – Trung về thương mại.

(Visited 6 times, 1 visits today)