Cảnh báo về việc quen gọi Tham nhũng là Nội xâm

Hà Sĩ Phu – VNTB|

Chống bọn Nội xâm theo đúng định nghĩa như vậy quả là “đang ở giai đoạn quyết liệt” nhưng “giai đoạn” ở đây là giai đoạn mà toàn dân đang phải khẩn trương đoàn kết lại thành sức mạnh để đập tan sự kết hợp giữa bán nước và cướp nước để bảo toàn lãnh thổ và chủ quyền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, chứ không phải giai đoạn hừng hực đốt lò chống Tham nhũng của ông TBT.

Xin bạn xem tiếp bài Cảnh báo về việc quen gọi Tham nhũng là Nội xâm tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)