Cảnh sát Hong Kong: Chúng tôi không cần Bắc Kinh giúp đỡ

Sĩ quan cấp cao của Hong Kong phản hồi về những cáo cuộc bạo lực với người biểu tình và sự can thiệp của Bắc Kinh.

(Visited 1 times, 1 visits today)