Câu hỏi quanh vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện cựu Thủ tướng Dũng

Các câu hỏi quanh vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến đòi “bồi thường 2,5 tỷ USD” từ cựu Thủ tướng VN, Nguyễn Tấn Dũng.

(Visited 1 times, 1 visits today)