CCB: ‘Lễ cầu siêu liệt sĩ Gạc Ma không phải do nhà nước tổ chức’

Thân nhân và các cựu chiến binh tổ chức lễ cầu siêu vào sáng sớm ngày 13/3 tại Đà Nẵng cho các binh sĩ Việt Nam tử trận tại Gạc Ma cách đây 30 năm

(Visited 1 times, 1 visits today)