Chẳng lẽ thiên hạ ngu hết cả?

Trân Văn Blog VOA

Những đề nghị, quyết định kỷ luật, thậm chí tống giam để điều tra – truy cứu trách nhiệm hình sự một cữu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN như ông Đinh La Thăng cho thấy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN (BCH TƯ Đảng CSVN) vẫn tiếp tục xem hàng trăm triệu người Việt như một lũ đần!

Xin bạn xem tiếp bài Chẳng lẽ thiên hạ ngu hết cả? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 10 times, 1 visits today)