Cháy ở miền Nam California làm hàng ngàn người di tản

-Cháy ở miền Nam California làm hàng ngàn người di tản
-Đảng Cộng Hòa chính thức ủng hộ ông Roy Moore
-Dân Biểu John Conyers sẽ không tái ứng cử

Người Việt TV (c) 2017 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)