Chia phần hay chuyền tay vơ vét!

Hoàng Trường

Vào chiều ngày 26/10/2017 vừa qua, Quốc Hội CSVN đã thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể vào chức vụ Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải, và bổ nhiệm ông Lê Minh Khái vào chức vụ Tổng Thanh Tra Chính Phủ.

Ông Thể, 50 tuổi, từng làm Thứ Trưởng Bộ GT&VT từ 2013 tới 2015 dưới thời Bộ Trưởng Đinh La Thăng. Tên của 2 cựu Bộ Trưởng bộ này là Đinh La Thăng và Trương Quang Nghiã đã tự nó nói lên nhiều điều không hay ho gì. 

Xin bạn xem tiếp bài Chia phần hay chuyền tay vơ vét! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)