Chiến tranh thương mại: Trung Quốc nên nhận thua cuộc?

Fb. Van Hoang|

“Trung Quốc nên giảm thiểu thiệt hại trong cuộc chiến thương mại bằng cách chấp nhận thua cuộc trước Donald Trump,” nhà nghiên cứu độc lập Xu Yimiao viết trên trang Bưu điện Hoa Nam

Ông Xu cho rằng chiến lược của Bắc Kinh không hiệu quả và sắp đến giới hạn trả đũa thuế quan.

Trung Quốc bị bỏ rơi?

Xin bạn xem tiếp bài Chiến tranh thương mại: Trung Quốc nên nhận thua cuộc? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)