Chiều Chúa Nhật Buồn (*)

Mục sư Võ Xuân Loan – Trí Việt News|

Trưa Chúa Nhật. Đưa những người anh em cuối cùng ra về, tôi đi nghỉ. Nhưng, hình ảnh của những người dân biểu tình hiện đầy trên facebook. Tiếng la, tiếng còi xe, biểu ngữ tràn ngập màn hình… Tôi bần thần. Dân tôi đó, khái niệm “đi biểu tình” chưa bao giờ có trong tôi, thậm chí tôi vẫn dạy dỗ tín hữu đừng đi biểu tình.

Xin bạn xem tiếp bài Chiều Chúa Nhật Buồn (*) tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)