Chính phủ ăn hại

Fb. Ngô Nhật Đăng|

Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi 20 năm trước sang Trung Quốc và được mời đi ăn hải sản. Họ mua của ngư dân VN với giá rất cao nhưng về nội địa lại bán với giá thấp hơn hẳn (tôm mua khoảng 200 ngàn VNĐ/1kg, bán 120 ngàn VNĐ/1kg). Đến cảng Trung Sơn mới thấy hải sản khắp nơi do các đội tàu đánh cá của TQ cập bến hàng ngày vô cùng nhiều và giá rẻ.

Xin bạn xem tiếp bài Chính phủ ăn hại tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)