Chính quyền Trump cắt viện trợ cho Trung Mỹ về vụ di dân

Chính quyền Trump loan báo cắt hàng trăm triệu đô la viện trợ El Salvador, Guatemala và Honduras, sau khi Trump chỉ trích ba nước này.

(Visited 1 times, 1 visits today)