Chính quyền VN đang tổ chức ‘Công đoàn độc lập cuội’?

Phạm Chí Dũng – VOA

Đừng tin những gì chính quyền nói, hãy nhìn những gì chính quyền làm’ – rất nhiều công nhân và người dân đã bật ra mối nghi ngờ rất lớn ngay sau khi xuất hiện tin tức về việc chính quyền Việt Nam, để được tham gia vào CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), đã lần đầu tiên phải chấp nhận định chế Công đoàn độc lập – một trong những điều kiện then chốt của CPTPP mà tất cả các quốc gia tham dự bàn tiệc đứng này đều phải có nghĩa vụ tuân thủ chặt chẽ.

Xin bạn xem tiếp bài Chính quyền VN đang tổ chức ‘Công đoàn độc lập cuội’? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)