Chính trị và lòng heo

Fb. Từ Thức|

Chiều hôm qua, nói chuyện với H, một thanh niên trẻ tuổi từ VN qua Pháp tu nghiệp.
H là sản phẩm của giáo dục ”xã hội chủ nghĩa”, từ nhỏ tới lớn, nhưng cũng quan tâm tới “chính trị”, nhất là từ ngày ở trong nước “đi đâu cũng thấy Tàu”.

H nói “thỉnh thoảng có đọc bài của chú, muốn gặp để trao đổi ”.

Xin bạn xem tiếp bài Chính trị và lòng heo tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)