Cho thuê đất 99 năm và câu chuyện bấm nút của ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết

Rồi ở lần bấm nút thứ hai đấy, chú quyết định, mình không thể cùng lúc thể hiện cả hai vai trò cho quyết định này được. Chú thấy rằng lúc này, tại đây, mình phải là một Đại biểu Quốc Hội. Chú bấm nút phản đối. 

Xin bạn xem tiếp bài Cho thuê đất 99 năm và câu chuyện bấm nút của ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)