Chống phá thai như vận động ở VN là ‘chống phụ nữ’

Ý kiến nói cuộc vận động ‘Mẹ ơi, đừng giết con’ đang được đưa ra là để tước các quyền của phụ nữ Việt Nam.

(Visited 3 times, 1 visits today)