Chủ nghĩa tư bản ‘khuyết tật nhưng phát triển’

Tạp chí Cộng sản nói mô hình Liên Xô về cơ bản đã bị tiêu diệt còn Chủ nghĩa Tư bản ‘rất nhiều khuyết tật’ nhưng vẫn tồn tại và phát triển.

(Visited 1 times, 1 visits today)