Chủ nghĩa ưu ái tại chế độ độc tài

Nâng đỡ siêu tốc, nâng đỡ không trong sáng, hay thậm chí biện minh bằng câu nói ‘con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc của dân tộc’ chính là sự tồn tại trong một thể chế mà nhóm cử tri bị tước đoạt quyền lựa chọn. Và chính từ đây, sự chuyên quyền trong tính thân hữu quê hương, thân nhân trở thành một quá trình không tưởng trong nắm quyền lực và lạm dụng quyền lực.

Xin bạn xem tiếp bài Chủ nghĩa ưu ái tại chế độ độc tài tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)