Chủ nhật này xuống đường biểu tình…

Cùng chia sẻ câu chuyện về “chủ nhật này xuống đường”, luật gia Cao Minh Tâm cho rằng nếu cản trở người dân thực thi quyền Hiến định, thì hành vi đó khả năng chịu sự cáo buộc của pháp luật hình sự.

Xin bạn xem tiếp bài Chủ nhật này xuống đường biểu tình… tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)