Chủ tịch nước: Quân đội phải ‘tuyệt đối trung thành’ với Đảng

Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân đội Việt Nam phải “tuyệt đối trung thành với Đảng” trong phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân ở Hà Nội hôm 10/1.

(Visited 1 times, 1 visits today)