Chương trình Đối tác Thái Bình Dương xây phòng học ở Phú Yên

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2019 (PP19) do Hải quân Hoa Kỳ điều phối thực hiện vừa khởi công xây 3 phòng học tại trường tiểu học Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

(Visited 1 times, 1 visits today)