Chương trình phát thanh ngày 03.06.2017 | RFA Vietnamese News

Chương trình phát thanh ngày 03.06.2017 | RFA Vietnamese News

[RFA VIETNAMESE OFFICIAL VIDEO – Kênh thông tin chính thức của đài Á CHÂU TỰ DO]

Chương trình trực tiếp ban Việt Ngữ Á Châu Tự Do.

Truyền hình trực tiếp tối – Thứ 4 và thứ 6 hằng tuần. Lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam.
Truyền hình trực tiếp sáng – Thứ 3 đến thứ 7 hằng tuần, lúc 8:15 sáng giờ Việt Nam.
Truyền thanh trực tiếp – hằng tuần 7 ngày. Lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)