Chương trình phát thanh ngày 04.04.2017 | RFA Vietnamese News

Chương trình phát thanh ngày 04.04.2017 | RFA Vietnamese News

[RFA VIETNAMESE OFFICIAL VIDEO – Kênh thông tin chính thức của đài Á CHÂU TỰ DO]

Chương trình trực tiếp ban Việt Ngữ Á Châu Tự Do.

Truyền hình trực tiếp – thứ 4 và thứ 6 hằng tuần. Lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam.
Truyền thanh trực tiếp – thứ 2-thứ 6 hằng tuần. Lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)