Chương trình xét nghiệm DNA giúp bắt kẻ trộm ở Orange County

Giới hữu trách mới đây bắt được một kẻ trộm nhờ vào một mẫu máu thu được tại hiện trường và chương trình xét nghiệm DNA của văn phòng biện lý quận Orange County.

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 2 times, 1 visits today)