Chuyện TQ mất đất sau Chiến tranh Nha phiến

Thư của Lâm Tắc Từ gửi Nữ hoàng Anh lộ rõ tầm nhìn hạn hẹp khiến Trung Quốc bị chia cắt thành các tô giới, nhượng địa cho ngoại bang.

(Visited 1 times, 1 visits today)