Chuyên gia: ‘TQ tập trận nhằm dọa dùng vũ lực với VN’

Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định rằng Trung Quốc tập trận để nhắc nhở Việt Nam rằng nước đang thống trị ở Biển Đông là Trung Quốc. Nếu Việt Nam không tuân phục, Trung Quốc sẽ dùng sức mạnh.

(Visited 1 times, 1 visits today)