Chuyên gia: Việt Nam không nên trông đợi Đức thay đổi chính sách

Dù thành phần nội các Đức thay đổi sau tổng tuyển cử hôm 24/9, các chuyên gia nhận định Việt Nam không nên trông đợi chính sách Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ thay đổi.

(Visited 2 times, 1 visits today)