Chuyện một… “anh hùng”

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra Khối Văn hóa – Xã hội (Vụ 3) vẫn tiếp tục khuấy động dư luận. “Cuộc chiến” mà ông Mẫn khẳng định sẽ đeo đuổi tới cùng vẫn đang tiếp diễn…

***

Ông Mẫn nổi như cồn từ năm ngoái. Hồi tháng 9 năm 2016, khi từ Hà Nội vào Sài Gòn, công bố quyết định thanh tra Đại học Quốc gia TP.HCM, ông Mẫn nói riêng với giới lãnh đạo trường này rằng phải đoạn giao với báo giới, đừng dại vạch áo cho người xem lưng.

Xin bạn xem tiếp bài Chuyện một… “anh hùng” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)