Chuyện một nữ đoàn viên ưu tú và thế hệ thanh niên vứt đi

Anh Văn (VNTB)
Nữ sinh Nguyễn Thạch Thảo thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ thủ đô Hà Nội trình bày tham luận về “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi” tại phiên họp trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

***

Sinh năm 1997 – tức năm nay cô nữ sinh mới được 20 tuổi, cái tuổi căng tràn nhựa sống, tuổi của sự xông pha đầy nhiệt huyết.

Xin bạn xem tiếp bài Chuyện một nữ đoàn viên ưu tú và thế hệ thanh niên vứt đi tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)