Chuyến tàu công nghệ 4.0: VN đưa công an lên làm người soát vé

Fb. Trương Nhân Tuấn|

Trung tuần tháng 6 tôi có viết về Luật An ninh mạng. Tôi có viết rằng “các nước Châu Âu người ta ra luật an ninh mạng là nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia, gồm nhiều thứ như bảo vệ sở hữu trí tuệ, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ bí mật đời tư công dân… TQ họ cũng ra luật an ninh mạng nhưng mục đích nhằm khẳng định “chủ quyền không gian mạng”.

Xin bạn xem tiếp bài Chuyến tàu công nghệ 4.0: VN đưa công an lên làm người soát vé tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)