‘Cô bé Napalm’ được trao tặng Giải hòa Bình Dresden của Đức  

Kim-Phúc, “Cô bé Napalm” trong bức ảnh biểu tượng về chiến tranh Việt Nam, được vinh danh với Giải thưởng Hòa bình Dresden, cho các nỗ lực vì hòa bình, chống bạo lực và hận thù.

(Visited 1 times, 1 visits today)