Có được phép “nhân danh công lý“ để “gây mầm chiến tranh“?

Nguyễn Lai|

Chỉ ít giờ nữa, sẽ diễn ra “Lễ” bàn giao “Văn phòng Công lý và Hòa bình” sang “Văn phòng Phát triển con người toàn diện” thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Trong “gói” bàn giao có yêu cầu cả “Danh sách các vị Thương phế binh VNCH đã tham gia chương trìnhh” cùng với “Danh sách các vị ân nhân trong và ngoài nước đã đóng góp ủng hộ chương trình”.

Nhân danh công lý

Yêu cầu bàn giao nhân danh “để những người lãnh đạo mới có đủ cơ sở tiếp tục chương trình giúp đỡ TPB VNCH”. Đây được xem là lý do chính đáng, mà nếu những người phụ trách Văn phòng Công lý và Hòa bình không thực hiện, thì có thể bị kết án là “không ăn được nữa thì phá bỏ”. Nguy hiểm hơn, nếu chương trình “Bên nhau đi nốt cuộc đời” phải ngưng thực hiện, thì lỗi được chỉ ra chính là đã không có được “Danh sách…” bàn giao!

Gây mầm chiến tranh

Tất cả mọi người, dù tự nhận là “thân cộng” hay “chống cộng” đều biết rõ là nhà cầm quyền cộng sản từ lâu đã không thích và luôn tìm mọi thủ đoạn để chấm dứt chương trình “Tri ân TPB VNCH”. TPB VNCH những người đã một thời thực thi sứ mệnh bảo vệ một phần đất nước, trong đó có trận đánh Hoàng Sa chống lại tàu cộng xâm lược. Sau một thời gian bị hành hạ, ghét bỏ, phân biệt đối xử… được các vị Tu Sỹ Chùa Liên Trì và sau đó là Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đứng ra vận động, giúp đỡ. Dù chỉ là phần nhỏ trong cả cuộc đời, nhưng sự tri ân cũng đã góp phần cho những “con người bị bỏ rơi, thiệt thòi hơn cả” này tìm được niềm vui cuộc sống, vượt qua khó khăn để “đi nốt cuộc đời”.

Nhà cầm quyền cộng sản không muốn sự nâng đờ này, họ giữ nguyên lòng thù hận, ra tay sử dụng mọi chiêu trò để “nhổ cái gai” như có người từng ví von. Từ những lý luận xem ra là có lý như “sao không giúp cả các TPB của chế độ cộng sản?” đến ngăn cản, đe dọa, cấm cách, bắt giam, bỏ tờ rơi xuyên tạc, nói xấu những người thực hiện chương trình… Kể cả sử dụng chiêu trò hạ đẳng nhất là cho nhóm người “dư luận viên” đứng ngoài đường Kỳ Đồng, trước cửa Tu viện DCCT Sài gòn công khai phát loa “cáo trạng” đấu tố các Linh mục DCCT thực hiện chương trình.

Nhưng chương trình vẫn được tiến hành, ngày càng phát triển. Để đảm bảo công khai, minh bạch, tránh bị lợi dụng, chương trình đã yêu cầu các vị TPB VNCH cung cấp lý lịch, các vị ân nhân cho biết rõ tên tuổi, địa chỉ… Chưa kể là các “tình nguyện viên” công khai và âm thầm…
Ai cũng biết, chiêu trò “sử dụng biện pháp nghiệp vụ” của an ninh cộng sản hàng đầu là moi móc thông tin, nghe lén, sử dụng “ăng ten”… Thế mà nay, chỉ bằng “biện pháp nghiệp vụ” đơn giản, “nhân danh công lý” nhà cầm quyền đã có trong tay “danh sách mật… “. Và hậu quả sau đó sẽ là bị phân biệt, đối xử nặng nề hơn, cấm nhập cảnh… đúng đối tượng, đúng qui trình!

Phát triển con người toàn diện phải trên cơ sở Công lý và Hòa bình

Công lý được định nghĩa: “Công lý là một khái niệm đúng đắn luân lý dựa trên nền tảng đạo đức, tính hợp lý, pháp luật, quy luật tự nhiên, tôn giáo, sự tương đối hay công bằng, cũng như việc quản lý của pháp luật, có tính đến quyền bất khả nhượng và bẩm sinh của tất cả mọi người và công dân, quyền của tất cả mọi người, cá nhân để bảo vệ bình đẳng trước pháp luật của các quyền dân sự của họ, mà không phân biệt đối xử dưa trên sắc tộc, giới tính, định hướng giới tính, nguồn gốc dân tộc, màu da, tôn giáo, tuổi tác, hoặc các đặc tính khác, và hơn nữa, coi như là bao gồm các luật công bằng xã hội.”
Và tại Sứ điệp nhân ngày Thế giới di dân và tỵ nạn lần thứ 104, năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxico đã viết: “Nguyên tắc trung tâm của nhân vị”, mà vị tiền nhiệm đáng mến của tôi Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI vẫn nhấn mạnh, “đòi buộc chúng ta phải luôn đặt ưu tiên cho sự an toàn của cá nhân trước an ninh quốc gia”.

Như vậy, “giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến di dân, những người có nhu cầu cần được giúp đỡ, những người bệnh tật, những người bị loại trừ và chịu thiệt thòi trong xã hội, những người bị giam cầm, những người thất nghiệp, cũng như những nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang, thiên tai, và tất cả các hình thức nô lệ và tra tấn” của Phát triển con người toàn diện phải được đặt trên nền tảng Công lý và Hòa bình.

Pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành qui định: “Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng” (khoản 2 Điều 38 Hiến pháp). Điều 21 Hiến pháp qui định rõ:

– “1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

– 2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.”.

“Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác… “ (Điều 25 Bộ luật Dân sự). Và Điều 38 BLDS qui định: “ Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình:

– 1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

– 2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

– 3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định.

– 4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Như vậy, những thông tin cá nhân của các vị TPB VNCH và thông tin của các vị Ân nhân trong và ngoài nước mà VP Công lý và Hòa Bình có được là những bí mật riêng tư, bất khả xâm phạm và không thể chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, nếu không có sự đồng ý của họ.

Tự ý tiết lộ các thông tin này là “đe dọa cuộc sống… “ cá nhân, là “vi phạm pháp luật”… nên nó không phải là mục tiêu “Phát triển con người toàn diện”. Kể cả mục tiêu “phát triển con người toàn diện” theo chủ trương của đảng cộng sản

http://baodauthau.vn/…/phat-trien-toan-dien-con-nguoi-muc-t…
https://vnuhcm.edu.vn/…/phat-trien-con-nguo…/3331336864.html

(Visited 1 times, 1 visits today)