Có email bàn về cuộc gặp Nga-con ông Trump

Con trai Tổng thống Trump đã được thông báo rằng thông tin mà một luật sư Nga cung cấp là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nga nhằm giúp chiến dịch tranh cử của cha mình.

(Visited 1 times, 1 visits today)