Cô giáo quỳ – thói “côn đồ”- luật rừng – lòng tự trọng

Có rất nhiều câu chuyện minh họa cho sự xuống cấp về đạo đức của con người được đào tạo trong môi trường VN hiện nay và sự thảm hại của nghề giáo, và câu chuyện này là một ví dụ rõ ràng nhất!

Xin bạn xem tiếp bài Cô giáo quỳ – thói “côn đồ”- luật rừng – lòng tự trọng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)