Có lẽ thế !

Fb. Ngô Trường An

Trong một gia đình mà làm ra không đủ chi tiêu, muốn có tiền ăn xài thì phải lần lượt bán đất, bán các vật dụng, tài sản cha ông để lại, con cái chẳng có việc làm để đầu tư cho gia đình mà họ phải đi làm mướn tư phương để kiếm ăn. Hỏi, nếu sau này không còn gì để bán, con cái của họ cũng bị vắt kiệt sức thì tương lai gia đình đó thế nào?

Xin bạn xem tiếp bài Có lẽ thế ! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)